28 მარტი
სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსში იდეების მიღება დასრულებულია
14 თებერვალი
ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსი იწყება
04 აგვისტო
ლაგოდეხის LAG-ის სტრუქტურა
04 აგვისტო
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
30 ივნისი
პროექტი "ქალები ჯანსაღი მომავლისათვის"
04 აგვისტო
LEADER მიდგომა ლაგოდეხში
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს: "სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში (RDP) ", რომელიც არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის (მეორე ფაზა) “ENPARD - სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება საქართველოში“ გაგრძელება. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს და განავითაროს აღმავალი საზოგადოებაზე ორიენტირებული სოფლის განვითარების მიდგომა, რომელიც მხარს დაუჭერს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
ვრცლად
რა არის LEADER-ის მიზანი
LEADER - სოფლის განვითარების სფეროში ევროკავშირის ახალი მიდგომაა, რომელიც ითვალისწინებს სოფლად თემების მობილიზაციასა და განვითარების ხელშეწყობას. LEADER მიდგომის განხორციელება სოფლის თემებში თავდაპირველად 1991 წელს დაიწყო. ამ მეთოდის მეშვეობით ხდება სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი/საარსებო პირობების გაუმჯობესება, სასოფლო დასახლებებში არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების და გადაჭრის ახლებური გზების გამოძებნის წახალისება.
ვრცლად
ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი
ლაგოდეხში ჩამოყალიბებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) წარმოადგენს დამოუკიდებელ პლატფორმას, რომლის მიზანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თემების მობილიზაცია მათთან თანამშრომლობისა და მათი გაძლიერების მიზნით, რათა ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის განვითარებას.
ვრცლად
საგრანტო კონკურსი
საგრანტო კომპონენტი პროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. იგი მხარს უჭერს სხვადასხვა სექტორების ინიციატივებს, როგორიცაა: კომერციული სასოფლო-სამეურნეო, კომერციული არა- სასოფლო-სამეურნეო, სოციალური, სოციალური ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და კულტურა. ყველა ეს ინიციატივა თანხვედრაშია ადგილობრივი განვითარების უკვე შემუშავებულ და გავრცელებულ სტრატეგიასთან.
25 აპრილი
ლაგოდეხს ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ესტუმრა
2018 წლის 20 აპრილს ლაგოდეხს, ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროგრამა ENPARD-ის ფარგლებში ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ესტუმრა.
ვრცლად
28 მარტი
სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსში იდეების მიღება დასრულებულია
დასრულდა იდეების მიღება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში.
ვრცლად
13 თებერვალი
ლაგოდეხისა და ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა შეხვედრები გამართეს
ამა წლის 5-6 თებერვალს, ევროკავშირის ENPARD პროგრამით დაფინანსებული სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხის ლაგ-ს ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი ესტუმრა.
ვრცლად