22 ოქტომბერი
სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსში იდეების მიღება დასრულებულია
18 სექტემბერი
ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მეორე საგრანტო კონკურსი იწყება
04 აგვისტო
ლაგოდეხის LAG-ის სტრუქტურა
04 აგვისტო
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
30 ივნისი
პროექტი "ქალები ჯანსაღი მომავლისათვის"
04 აგვისტო
LEADER მიდგომა ლაგოდეხში
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს: "სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში (RDP) ", რომელიც არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის (მეორე ფაზა) “ENPARD - სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება საქართველოში“ გაგრძელება. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს და განავითაროს აღმავალი საზოგადოებაზე ორიენტირებული სოფლის განვითარების მიდგომა, რომელიც მხარს დაუჭერს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
ვრცლად
რა არის LEADER-ის მიზანი
LEADER - სოფლის განვითარების სფეროში ევროკავშირის ახალი მიდგომაა, რომელიც ითვალისწინებს სოფლად თემების მობილიზაციასა და განვითარების ხელშეწყობას. LEADER მიდგომის განხორციელება სოფლის თემებში თავდაპირველად 1991 წელს დაიწყო. ამ მეთოდის მეშვეობით ხდება სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი/საარსებო პირობების გაუმჯობესება, სასოფლო დასახლებებში არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების და გადაჭრის ახლებური გზების გამოძებნის წახალისება.
ვრცლად
ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი
ლაგოდეხში ჩამოყალიბებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) წარმოადგენს დამოუკიდებელ პლატფორმას, რომლის მიზანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თემების მობილიზაცია მათთან თანამშრომლობისა და მათი გაძლიერების მიზნით, რათა ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის განვითარებას.
ვრცლად
საგრანტო კონკურსი
საგრანტო კომპონენტი პროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. იგი მხარს უჭერს სხვადასხვა სექტორების ინიციატივებს, როგორიცაა: კომერციული სასოფლო-სამეურნეო, კომერციული არა- სასოფლო-სამეურნეო, სოციალური, სოციალური ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და კულტურა. ყველა ეს ინიციატივა თანხვედრაშია ადგილობრივი განვითარების უკვე შემუშავებულ და გავრცელებულ სტრატეგიასთან.
22 ოქტომბერი
სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსში იდეების მიღება დასრულებულია
დასრულდა იდეების მიღება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ მეორე საგრანტო კონკურსში.
ვრცლად
11 მაისი
ქეას ოფისების წარმომადგენლებმა სოფლის განვითარების პროექტი მოინახულეს
2018 წლის 10 მაისს საერთაშორისო ორგანიზაცია ქეას სხვადასხვა ქვეყნების ოფისების წარმომადგენლები ლაგოდეხს ესტუმრნენ და მოინახულეს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი სოფლის განვითარების პროექტი.
ვრცლად
11 მაისი
ლაგ-ის მმართველობითი საბჭოს წევრები ახალი პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატების ასარჩევად შეიკრიბნენ.
2018 წლის 9 მაისს ლაგოდეხის ადგილობრივი ჯგუფის მმართველობითი საბჭოს წევრები ლაგ-ის ახალ პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატების ასარჩევად შეიკრიბნენ.
ვრცლად