03 მაისი
თანამშრომლობა ლატვიის, ლაგოდეხის, ბორჯომის და თეთრიწყაროს ლაგებს შორის
თანამშრომლობა ლატვიის, ლაგოდეხის, ბორჯომის და თეთრიწყაროს ლაგებს შორის
01 აპრილი
ტრენინგების სერია "პოზიტიური მშობლობა"
22 ოქტომბერი
სოფლის განვითარების საგრანტო კონკურსში იდეების მიღება დასრულებულია
18 სექტემბერი
ევროკავშირის მხარდაჭერით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მეორე საგრანტო კონკურსი იწყება
04 აგვისტო
ლაგოდეხის LAG-ის სტრუქტურა
04 აგვისტო
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
30 ივნისი
პროექტი "ქალები ჯანსაღი მომავლისათვის"
04 აგვისტო
LEADER მიდგომა ლაგოდეხში
სოფლის განვითარების პროექტის მიზანი ლაგოდეხში
ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს: "სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში (RDP) ", რომელიც არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის (მეორე ფაზა) “ENPARD - სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება საქართველოში“ გაგრძელება. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს და განავითაროს აღმავალი საზოგადოებაზე ორიენტირებული სოფლის განვითარების მიდგომა, რომელიც მხარს დაუჭერს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
ვრცლად
რა არის LEADER-ის მიზანი
LEADER - სოფლის განვითარების სფეროში ევროკავშირის ახალი მიდგომაა, რომელიც ითვალისწინებს სოფლად თემების მობილიზაციასა და განვითარების ხელშეწყობას. LEADER მიდგომის განხორციელება სოფლის თემებში თავდაპირველად 1991 წელს დაიწყო. ამ მეთოდის მეშვეობით ხდება სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი/საარსებო პირობების გაუმჯობესება, სასოფლო დასახლებებში არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების და გადაჭრის ახლებური გზების გამოძებნის წახალისება.
ვრცლად
ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი
ლაგოდეხში ჩამოყალიბებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) წარმოადგენს დამოუკიდებელ პლატფორმას, რომლის მიზანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის თემების მობილიზაცია მათთან თანამშრომლობისა და მათი გაძლიერების მიზნით, რათა ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის განვითარებას.
ვრცლად
საგრანტო კონკურსი
საგრანტო კომპონენტი პროექტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. იგი მხარს უჭერს სხვადასხვა სექტორების ინიციატივებს, როგორიცაა: კომერციული სასოფლო-სამეურნეო, კომერციული არა- სასოფლო-სამეურნეო, სოციალური, სოციალური ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი და კულტურა. ყველა ეს ინიციატივა თანხვედრაშია ადგილობრივი განვითარების უკვე შემუშავებულ და გავრცელებულ სტრატეგიასთან.
03 მაისი
თანამშრომლობა ლატვიის, ლაგოდეხის, ბორჯომის და თეთრიწყაროს ლაგებს შორის
თანამშრომლობა ლატვიის, ლაგოდეხის, ბორჯომის და თეთრიწყაროს ლაგებს შორის
ვრცლად
01 აპრილი
ტრენინგების სერია "პოზიტიური მშობლობის" თემაზე გრძელდება
ევროკავშირის დაფინანსებით, ქეასა და ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მხარდაჭერით, გრძელდება ტრენინგები „პოზიტიური მშობლობის“ თემაზე.
ვრცლად
14 დეკემბერი
ლაგოდეხის ლაგ-ის მმართველობითი საბჭოს წევრებს პროექტების შეფასებაში ტრენინგი ჩაუტარდათ
ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში, 5-6 დეკემბერს, ქ. თელავში ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მმართველობითი საბჭოს წევრებს ჩაუტარდათ ტრენინგი სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების შეფასებაში.
ვრცლად