მმართველთა საბჭო

 • მმართველთა საბჭო რწმუნებულების მქონე ორგანოა. იგი შესდგება 15 წევრისგან, რომლებიც წარმოადგენს სამ სექტორს: სამოქალაქო საზოგადოება, ადგილობრივი ხელისუფლება და კერძო ბიზნესი (თითოეული სექტორიდან ნომინირებულია 5 წევრი).
 • მმართველთა საბჭო ირჩევა ერთი წლის ვადით. იგი საერთო კრების გადაწყვეტილებების შესრულებას უზრუნველყოფს.
 • ამზადებს ბიუჯეტის პირველად ვარიანტს და დასამტკიცებლად წარუდგენს საერთო კრებას
 • საბჭო ანგარიშვალდებულია საერთო კრების წინაშე
 • საერთო კრების მიერ დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად, ამზადებს საბჭოს სამოქმედო გეგმას.
 • საერთო კრებას წარუდგენს ასოციაციის ხარჯებს და ხარჯავს თანხებს.
 • საბჭოს წევრებიდან ირჩევს პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტის და აღმასრულებელი მდივნის კანდიდატურებს და მათ საერთო კრებას წარუდგენს დასამტკიცებლად.

 

მმართველობითი საბჭოს ახლანდელი წევრები

 1. გიორგი ბოკერია
 2. კარლო ჯამბურია
 3. გიორგი სულამანიძე
 4. ნანა ნერსეზაშვილი
 5. ზურაბ ჯაფარიძე
 6. სალომე ღონღაძე
 7. ნინო გელაშვილი
 8. მევლუდ კაპანაძე
 9. გოგიტა ბუთლიაშვილი
 10. დავით ჭაბაშვილი
 11. ირმა ხვედელიძე
 12. მიხეილ კაკალაშვილი
 13. ლალი გელაშვილი
 14. თამარ ბესთაევი
 15. ზაზა წოდოლიშვილი