სტრუქტურა
გენერალური ასამბლეა
15 ადმინისტრაციული ერთეულის(თემის) 100-ზე მეტი წარმომადგენელი
კერძო სექტორი
სამოქალაქო საზოგადოება
ადგილობრივი ხელისუფლებa
  • სოფლის მეურნეობა
  • სერვისები
  • გარემოს დაცვა
  • ტურიზმი
  • სოციო-კულტურული
არჩევითი დირექტორთა საბჭო
პრეზიდენტი
აღმასრულებელი მდივანი
ვიცე-პრეზიდენტი